Rabobank

in de spotlight

Met wie zitten we aan tafel?
Martijn Stoffelsen, afkomstig uit Putten, woonachtig in Harderwijk.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben kantoordirecteur van de Rabobank in Putten.

Wat is de verbinding van de Rabobank met Musicalvereniging Hoef & Zo!?
Hou elkaar vast in tijden van sociale armoede. Mensen verbinden met elkaar, dat is wat de Rabobank bezig houdt. Als lokale bank willen we in het dorp Putten, participeren in de samenleving.

Kun je wat meer vertellen over het Rabobank Stimuleringsfonds?
Stimuleren van lokale clubs of verenigingen op welk gebied dan ook, dit kan zijn sport of bijvoorbeeld cultuur. Dat is wat de Rabobank voor ogen heeft. Dit doen we met het stimuleringsfonds. We willen ze op weg helpen met een financiële injectie in een bepaald project of product. Om ze vervolgens samen met onze bijdrage verder te laten groeien en ontwikkelen. Om hun vereniging of club naar een hoger level te brengen.

Hoezo draagt de Rabobank, Hoef & Zo! zo’n warm hart toe?
In de besluitvorming van het fonds, werd de vraag gesteld aan welk doel gaan we dit jaar gingen bijdragen. Hoef & Zo! trekt altijd volle zalen was de opmerking. En daar wordt de Rabobank blij van! Door het succes van Hoef & Zo! zien wij als bank een groot draagvlak in de samenleving voor jullie vereniging, daar willen wij graag in mee participeren. Samen met elkaar zorgen voor een zichtbare, duurzame verbetering van welvaart en welzijn van de inwoners van Putten.

Heb je zelf al eens een voorstelling bijgewoond van Hoef & Zo!?
Zelf ben ik niet geweest. Ik vond het belangrijk dat de leden van het stimuleringsfonds jullie voorstelling konden bekijken. Zij zijn degene die de besluiten nemen. Vandaar dat zij zijn geweest. Goede actie van Hoef & Zo! om het fonds een aantal vrijkaarten te geven. Zo weten ze exact uit eigen ervaring waaraan het geld besteedt wordt.

Wat vonden ze van de voorstelling?
In één woord: FANTASTISCH!!

Wat zouden we in de toekomst als Hoef & Zo! nog van de Rabobank mogen verwachten?
Zet in op de clubkascampagne en wie weet….

Heb je nog tips voor ons als vereniging? 
Ik geef jullie de uitdaging om nóg meer uit de club kas campagne te halen. Ga hier actief en origineel mee om!! Daarnaast doe ik nog een oproep: Hoe leuk zou het zijn wanneer Hoef & Zo! aan een openbaar evenement in het dorp zou meedoen en op deze manier de leden van de Rabobank te bedanken, die op jullie gestemd hebben? Vanuit jullie rol iets te doen, spontaan zo op het marktplein bijvoorbeeld. Zo uit het niets….. het is een oproep. Zou leuk zijn als jullie er iets mee kunnen.

Succes!

overzicht