Henny Veldhuizen

in de schijnwerpers

Onze vereniging heeft vele leden en vrijwilligers.
Onder de leden bevinden zich niet alleen spelers die jullie op het podium zien; Achter de schermen werken diverse mensen aan licht, geluid, zaal en decor. En we hebben sinds de 5 jaren dat we een officiële Vereniging zijn ook een bestuur welke gestart is met Aart van de Beek als voorzitter, Margriet van den Ham als penningmeester en Anne Rozendaal als secretaresse. Anne en Margriet zetten zich nog steeds (in de wintermaanden wekelijks, soms dagelijks) in voor alles wat er geregeld moet worden.  Aart heeft in mei het stokje doorgegeven aan Hennie Veldhuizen, voor ons allen een trouwe bezoeker van de musicals en voor velen een gezellige buurtgenoot. Hoog tijd om haar eens aan jullie, vrienden van ‘Hoef & Zo!’ voor te stellen:

Wie is Henny?
Ik ben Henny Veldhuizen, sinds mei de nieuwe voorzitter van ‘Hoef & Zo’.  Ik woon sinds 23 jaar aan de Vikariënweg samen met Wouter. Dat bevalt ons heel goed; aardige buren en een mooie omgevin

Welke connectie had je met ‘Hoef & Zo’?
‘Hoef & Zo! ‘ kende ik door een aantal mensen die meespelen en de voorstellingen die ik gezien heb. Op de vraag of ik voorzitter wilde worden heb ik ja gezegd omdat het een hele leuke enthousiaste groep is. Van amateurgroep zijn ze, door hard te werken, gegroeid tot een professionele Musicalgroep. Het is leuk om daaraan mee te werken. Ik zie mijn rol als voorzitter vooral als ondersteunend.

Je hebt de afgelopen voorstelling helemaal meegedraaid, was er elke dag. Hoe heb je dat ervaren?
Dat was een bijzondere ervaring, ik was verbaasd hoeveel werk het was om alles in de Aker op te bouwen: podium, licht, geluid, decor, tribune, kleedkamers, grime kamer, zaalindeling. Dank aan Herman en zijn team voor alle medewerking en ruimte die we kregen. Er moet heel veel werk verzet worden om 4 uitvoeringen per jaar neer te zetten. En dat is door de leden en vrijwilligers super goed gelukt.

Zijn er zaken die jij gaat veranderen?
Er zijn geen zaken die ik op dit moment wil veranderen, het loopt goed. Taken en verantwoordelijkheden zijn binnen de groep goed verdeeld in diverse commissies en dat geeft structuur en duidelijkheid.  Daarnaast is het aan de spelers en leden en bestuur om samen te bepalen of er veranderingen komen.

Hoe zie jij de toekomst van onze vereniging?
Ik zie een zonnige toekomst voor de vereniging. De saamhorigheid en gezelligheid in de groep is groot. Daarnaast is er veel animo uit de buurt voor de groep. En belangrijk; we hebben hele goede sponsors die het financieel onder steunen om dit allemaal te kunnen doen.

We hebben Henny leren kennen als een rustige, betrokken en nuchtere voorzitter, waarmee we vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan!

overzicht